Opcje wyglądu

Poradnia POZ

 

 

 

Przychodnia Rodzinna Vita Sp. z o.o. w ramach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje:
- Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia;
- Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym szczególnie POChP);
- Program profilaktyki przeciwdziałania otyłości.


Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Program adresowany do pacjentów w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat.
W ramach programu pacjent ma zapewnioną edukację zdrowotną oraz wykonanie
następujących badań:
• badania biochemiczne:
• cholesterol z frakcjami
• poziom cukru na czczo
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi
• określenie BMI
Po badaniach następuje konsultacja lekarska, w ramach której lekarz informuje pacjenta o dalszym postępowaniu zapobiegawczym lub leczeniu.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym szczególnie POChP)
Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia:
• którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
• u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.
Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Program profilaktyki przeciwdziałania otyłości
Celem programu jest ograniczenie zjawiska otyłości oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu u dzieci i dorosłych.

Informację dot. programów profilaktycznych można uzyskać pod nr telefonu 77 40 17 031 lub 506 353 441.