Opcje wyglądu

Poradnia neurologiczna

REJESTRACJA NEUROLOGICZNA czynna:
Poniedziałek: 7.30 - 15.00 ( co drugi poniedziałek do 18.00)
Wtorek: 7.30 - 15.00
Środa: 7.30 - 15.00
Czwartek: 7.30 - 18.00
Piątek: 7.30 - 15.00

Lekarze przyjmują pacjentów:

Poniedziałek:
9:00 - 15:00 lek. med. spec. neurolog Magdalena Trumpus- Tas 
15.00 - 18.00lek. med. spec.neurolog Maciej Owczarek 

Wtorek:
7:30 - 15:00 lek. med. spec. neurolog Agnieszka Brzeska

Środa:
8:00 - 15:15 lek. med. spec. neurolog Dorota Womperska
15:15 - 20:00 lek. med. spec. neurolog Joanna Artiuchow-Merchut

Czwartek:
8:00 - 15:00 lek. med. spec. neurolog Wiktoria Rałowska-Gmoch  
15:15 - 20:00 lek. med. spec. neurolog Joanna Artiuchow-Merchut 

Piątek:
7:30 - 14:50 lek. med. spec. neurolog Robert Zdanowski 

OD DNIA 1.08.2012 NIE PROWADZIMY REJESTRACJI PACJENTÓW NA DANY DZIEŃ.ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NFZ OBOWIĄZUJE REJESTRACJA W/G KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ. REJESTRACJA ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE LUB OSOBICIE W GODZINACH PRACY PORADNI NEUROLOGICZNEJ.

Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.).

Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym -). Zmiany w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzenia i zapalenia tkanek miękkich i struktur kostnych.

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne stanowią poważne zagrożenie dla życia chorego. Niejednokrotnie bagatelizowane bóle głowy czy mięśni mogą występować w przebiegu mikroudarów, wylewów, mikrowylewów do centralnego układu nerwowego, lub być objawem innej choroby. 

Wszelkie utraty przytomności powinny być diagnozowane przez neurologa, gdyż mogą być one objawem np. padaczki, która bez odpowiedniego procesu leczenia może przyczynić się nawet do śmierci.

Głównymi objawami ze strony centralnego układu nerwowego są bóle głowy, nieustępujące po lekach przeciwbólowych, zaburzenia świadomości , zawroty głowy, nudności, niekiedy wymioty. Każdy z powyższych objawów, jeżeli powtarza się kilkakrotnie na przestrzeni kilku dni, nie powinien być bagatelizowany przez pacjenta. Powyższe objawy nie tylko bardzo utrudniają komfort życia, ograniczają nasze możliwości i potencjał do pracy i wszelkich działań, ale stanowią również zagrożenie dla życia pacjenta. Niektóre zaburzenia wymagają natychmiastowego działania.

Badanie neurologiczne skupia się na ustaleniu rozpoznania, po uprzednim zebraniu pełnego wywiadu od pacjenta, w tym również wywiadu środowiskowego i rodzinnego. Badanie neurologiczne rozpoczyna się obserwacją zachowania pacjenta, a następnie poprzez wykonanie licznych testów (EEG, EMG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, itp.), pomagających ustalić anatomiczne miejsce uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

W ramach poradni neurologicznej zapewniamy pełną dostępność badań radiologicznych. Inne badania w zakresie neurologii, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i badanie EEG i EMG, które są wykonywane w placówkach partnerskich.